PRINT SEND TIL EN VEN
Skrydstrup Vandværk

 

Skrydstrup Vandværk

Indkalder til

Ordinær generalforsamling

 

Fredag den 08. oktober 2021 kl. 18:00

på Skrydstrup Forsamlingsgård

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.    Valg af dirigent og stemmetællere

2.    Formandens beretning

3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.    Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5.    Behandling af indkomne forslag

6.    Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7.    Valg af revisorer og revisorsuppleant

8.    Eventuelt

 

 

Af praktiske hensyn anmoder bestyrelsen venligst
om tilmelding senest den 01. oktober 2021 kl. 18:00
skpvand@hotmail.dk eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Indkommende forslag skal sendes til skpvand@hotmail.dk
senest 14 dage før generalforsamling.

 

Bestyrelsen

----------

Ændringer i bestyrelsen i Skrydstrup Vandværk.

Peer Nicolaj Biel har valgt af personlige årsager at træde ud af bestyrelsen med virkning fra d. 13 august 2021.

Peer Nicolaj Biel har været formand i Vandværket siden 2014.

Suppleant Thomas Zielke Lund Jacobsen er trådt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig og Kent Jessen er ny formand, Allan Lund Jacobsen er ny Næstformand,

Brian Ahrenkiel er kasserer, Torben Sommerset og Thomas Zielke Lund Jacobsen er bestyrelses medlemmer.

Tak til Peer for tiden i bestyrelsen.


----------

Vi har godt og rent vand.Analyse rapporter.

Der er lavet analyserapport den 25/11-2020.


Læs rapporter

----------

Ledningsbrud mv.

Hvis du har henvendelser af administrativ karakter, for eksempel vedrørende

priser, tilslutning, måleraflæsning med mere, skal du stadig kontakte

Skrydstrup Vandværk.

Er du tilknyttet Skrydstrup Vandværk, skal du henvende dig til en i bestyrelsen

for vandværket vedrørende den daglige drift, for eksempel ledningsbrud,

manglende vand og vandkvalitet.

Skrydstrup Vandværket bruger i dag ”Vandværkernes edb-service” til
opkrævning af vandafregning med videre.


Skrydstrup Vandværk varetager selv driften af de tekniske installationer på Skrydstrup Vandværk.

Du er altid velkommen til at kontakte vandværket.

Skrydstrup Vandværk:

telefon: 21 97 40 45, eller
mail:
mailto:skpvand@hotmail.dk?subject=Fra hjemmesiden.

Vandværkernes edb-service:

telefon: 75 39 32 55 eller
mail:
mailto:post@vand-edb.dk?subject=Fra Skrydstrupvandværks medlemmer

Aktuelt


Information fra
Skrydstrup

Vandværk 2016.

Har du styr på dit spild ?

Ved du hvad en dryppende

hane eller en løbende cisterne
betyder for dig.

 

Sådan undgår du
frostskader på dine vandrørAnalyseresultat.
Se sidste analyseresultater

under "Vandkvalitet".
Analyseresultater af

grundvandet.


(Opdateret 2018-11-17).


 


Bestyrelsen


Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:

Tlf.:  21974045.


Skrydstrup Vandværk A.m.b.a.


Email: skpvand@hotmail.dk