PRINT SEND TIL EN VEN
Skrydstrup Vandværk


Fra Skrydstrup Vandværk


Aflæsningen foregår automatisk (elektronisk) fremadrettet.
Vi modtager 2 aflæsninger, hver gang vi kører forbi dig (den første i måneden kl. 00:00 og på det tidspunkt vi kørte forbi).
Du er ikke fritaget for at kontrollere dit forbrug jævnligt da det stadig er dit ansvar at opdage og udbedre utætheder så som løbende toilet o.l.
Vi regner med at køre rundt i byen i starten af januar, så snart vi har fået grønt-lys fra producenten af målerne.


A
nalyse rapporter.


I forbindelse med regionernes punktkilde-undersøgelser er der gjort fund af stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre i indvindingsboringer til Ledøje vandværk. Stoffet vurderes at være potentielt sundhedsskadeligt for mennesker, hvis det indtages med drikkevandet.


Der er lavet analyserapport den 01/05-2019.

Vi har ikke stoffet i vores drikkevand :-)


Læs rapporterLedningsbrud mv.

Hvis du har henvendelser af administrativ karakter, for eksempel vedrørende

priser, tilslutning, måleraflæsning med mere, skal du stadig kontakte

Skrydstrup Vandværk.

Er du tilknyttet Skrydstrup Vandværk, skal du henvende dig til en i bestyrelsen

for vandværket vedrørende den daglige drift, for eksempel ledningsbrud,

manglende vand og vandkvalitet.

Skrydstrup Vandværket bruger i dag ”Vandværkernes edb-service” til
opkrævning af vandafregning med videre.


Skrydstrup Vandværk og Provas har indgået en driftsaftale der betyder, at

Provas varetager driften af de tekniske installationer på Skrydstrup Vandværk.

Du er altid velkommen til at kontakte vandværket.

Skrydstrup Vandværk:

telefon: 21 97 40 45, eller
mail:
mailto:skpvand@hotmail.dk?subject=Fra hjemmesiden.

Vandværkernes edb-service:

telefon: 75 39 32 55 eller
mail:
mailto:post@vand-edb.dk?subject=Fra Skrydstrupvandværks medlemmer

Provas:

Fjordagervej 32, 6100 Haderslev.
telefon: 73 520 520
hjemmeside: INFO@PROVAS.DK


Aktuelt


Information fra
Skrydstrup

Vandværk 2016.

Har du styr på dit spild ?

Ved du hvad en dryppende

hane eller en løbende cisterne
betyder for dig.

 

Sådan undgår du
frostskader på dine vandrørAnalyseresultat.
Se sidste analyseresultater

under "Vandkvalitet".
Analyseresultater af

grundvandet.


(Opdateret 2018-11-17).


 


Bestyrelsen


Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen:

Tlf.:  21974045.


Skrydstrup Vandværk A.m.b.a.


Email: skpvand@hotmail.dk