PRINT SEND TIL EN VEN
Skrydstrup Vandværk
menu top
menu bottom

1. august 2015.

 

Hvis du har henvendelser af administrativ karakter, for eksempel vedrørende priser,
tilslutning, måleraflæsning med mere, skal du stadig kontakte Skrydstrup Vandværk.

 

Er du tilknyttet Skrydstrup Vandværk, skal du henvende dig til en i bestyrelsen for
vandværket vedrørende den daglige drift, for eksempel ledningsbrud, manglende
vand og vandkvalitet.

 

Skrydstrup Vandværket bruger i dag ”Vandværkernes EDB-service” til
opkrævning af vandafregning med videre.
Kan kontaktes på
telefon: 75 39 32 55 eller
mail:
mailto:post@vand-edb.dk?subject=Fra Skrydstrupvandværks interessenter

 

Skrydstrup Vandværk og Provas har indgået en driftsaftale der betyder, at Provas
varetager driften af de tekniske installationer på Skrydstrup Vandværk.

 

Du er altid velkommen til at kontakte vandværket på
telefon: 21 97 40 45, eller
mail:
mailto:skpvand@hotmail.dk?subject=Fra hjemmesiden.