PRINT SEND TIL EN VEN
Skrydstrup Vandværk


Vandværkets generelle data:

Vandværkets adresse :
Hørløkkevej 45 F, 6500 Vojens.


Ejerforhold :
Andelsselskab.

Vandværket er opført :
År 2001. Idriftsat i år 2002.

Årlig udpumpet vandmængde:
ca. 33.000m³
 
Indvindingstilladelse:
55.000 m³/år
 
Boringer:
1 stk. tvillingboring, 2 x ø160 mm forerør, boredybde 89 m, filtersat i 26 m’s dybde, Vandførende lag: sand.
 
Råvandspumper:
2 stk. Grundfos SP 17-5, 17 m³/h dykpumpe (
Specifik kapacitet: 8,33 m³/h pr. pumpe).
 
Iltningsmetode:
Mekanisk iltning med kompressor.
 
Rentvandstank:
125 m³ betonelementtank, delvis nedgravet.
 
Rentvandspumper:
2 stk. Grundfos CR 8-40, 8 m³/h. og 2 stk. Grundfos CR 10-04, 10 m³/h.
 
Pumpestyring:
Frekvensomformerstyring af den ene pumpe. Start/stop af de 3 øvrige.
Den Frekvensomformerstyrede pumpe skifter mellem de 4 pumper (hovedpumpe 1 døgn og så næste).
 
Filteranlæg:
2 lukkede trykfiltre (for-/efterfilter), med automatisk returskylning.
 
Skyllevand:
Skyllevand ledes til fældningstank. Vand herfra ledes til vandhul, slam fjernes fra fældningstank.

Vandbehandling:
Beluftning med kompressor. Filtrering med 2 lukkede trykfiltre. Vandbehandling i
efterfilteret med Akdolitfiltermateriale (knust marmor).
 
Alarmeringsanlæg:
På alle primære driftsparametre er der alarmeringsfunktion via telefonnettet til bestyrelsesmedlemmerne.

Nødforsyning:
Vandværket har nødforsyning fra Flyvestation Skrydstrup. Der er mulighed for at sammenkoble Flyvestation Skrydstrups ledningsnet med Skrydstrup Vandværks ledningsnet 3 steder.
 
Vandkvalitet:
Vandkvaliteten overholder alle grænseværdier for drikkevand.
 
Ledningsnet:
Vandværkets ledningsnet består primært af PVC (ca. 92 %) og eternit.
 
Antal forbrugere:
Private: 383
Offentlige: 1. børnehave