PRINT SEND TIL EN VEN
Skrydstrup Vandværk

Indvindingsboringer

Vandværket har 1 stk. tvilling-boring i Hørløkke, hvorfra der kan indvindes vand.

Skrydstrup vandværk indvinder årligt ca. 33.000 m3 vand.

 


Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikroforureninger og
• Begrænset kontrol.