PRINT SEND TIL EN VEN
Skrydstrup Vandværk

Vandværkets seneste kvalitetskontrol
Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.


Kontrol af drikkevand :                   

2010-05-20. Analyse.               
2010-05-20. Udvidet.                                   
2010-09-21. Analyse.              
2010-09-21. Opfølgning.          
2010-10-26. Analyse.             
2010-03-22. Begrænset. 
2011-03-22. Normal.
2011-10-13. Begrænset.
2011-10-13. Udvidet.
2012-05-09. Begr. + Normal.
2012-11-07. Begr. + Udvidet.
2013-01-24. Organisk_mikroforurening.
2013-06-28. Normal kontrol og ledningsnet.
2013-12-10. Afgang vandværk. Udvidet.
2013-12-10. Ledningsnet. Begrænset.
2013-12-17. Afgang vandværk. Omprøve.
2014-01-31. Grundvand
2014-03-06. Analyse Begrænset - Naffet 21
2014-03-06. Analyse Normal - Hørløkkevej 45 F
2014-06-18. Andet - FSN SKPs Vandforsyning - Nødforbindelse til Skrydstrup Vandværk
2014-07-01. Analyse Begrænset - Naffet 21
2015-02-05 - Analyse Begrænset, Naffet 21
2015-02-05 - Analyse Normal & Sporstofkontrol - Hørløkkevej 45 F
2015-03-27 - Sporstofkontrol - Hørløkkevej 45 F
2015-08-12 - Analyse Udvidet - Hørløkkevej 45 F
2015-08-12 - Analyse Begrænset - Naffet 21
2016-03-01 - Analyse Normal - Hørløkkevej 45 F
2016-03-01 - Analyse Begrænset - Naffet 21

2016-07-16 - Mikrobiologisk kontrol på vandværket. (omfugning af vandtank) Fejler
2016-08-04 - Mikrobiologisk kontrol på vandværket. (omfugning af vandtank) I orden
2016-09-22 - Udvidet kontrol + organisk mikroforurening -  Hørløkkevej 45 F
2016-09-22 - Analyse Begrænset - Havremarksvej 30
2016-11-23 - Afgang vandværk. Omprøve.
2017-05-01 - Analyse Normal - Hørløkkevej 45 F (indeholder 2 tester)
2017-05-01 - Analyse Begrænset - Naffet 21 (indeholder 2 tester)
2017-11-20 - Udvidet kontrol + organisk mikroforurening -  Hørløkkevej 45 F (2 tester)
2017-11-20 - Analyse Begrænset - Kirken Naffet 5B (2 tester)
2017-11-23 - Kontrol af org. mikroforurening (Desphenyl-Chloridazon)
2018-05-02 - Drikkevandskontrol, vandværk afgang
2018-05-02 - Straks prøve, Bygmarksvej 37 (Taphane prøve)
2018-05-02 - Flush prøve, Bygmarksvej 37 (Lednings prøve)
2018-11-12 - Drikkevandskontrol, vandværk afgang
2018-11-12 - Flush prøve, Bygmarksvej 16 (Lednings prøve)
2018-11-12 - Straks prøve, Bygmarksvej 16 (Taphane prøve)
2019-05-01 - Drikkevandskontrol, vandværk afgang - Chlorthalonil-Amidsulfonsyre
2019-05-01 - Flush prøve, Kirken Naffet 5B (Lednings prøve)
2019-05-01 - Straks prøve, Kirken Naffet 5B (Taphane prøve)
2019-05-01 - Drikkevandskontrol, vandværk afgang
2019-11-04 - Straksprøve, Børnehaven
2019-11-04 - Flushprøve, Børnehaven
2019-11-04 - Drikkevandskontrol, vandværk afgang

2020-05-26 - Straksprøve - Naffet 5 - med Gruppe A+B parameter

2020-05-26 - Flushprøve - Naffet 5 - Gruppe A-Parameter

2020-05-26 - Rentvandsafgang - Vandværket - Gruppe A-Parameter

2020-11-25 - Drikkevandskontrol, vandværk afgang
2020-11-25 - Flush prøve, Bygmarksvej 16 (Lednings prøve)
2020-11-25 - Straks prøve, Bygmarksvej 16 (Taphane prøve)

Kontrol af råvand / boring :

AnalyseRapport 09-03-2009
2018-05-02 - Boringskontrol, Drikkevandsindvinding