PRINT SEND TIL EN VEN
Skrydstrup Vandværk

Aflæsning af Vandmålere.

Hver boligenheds vandmåler vil blive aflæst og indberettet 2 gang årligt. Fjernaflæsningen foretages ved forbi kørsel af bestyrelsen mindst en gang om måneden. Indberettes til Vandværkernes EDB-Service og der sendes regninger ud hvert ½ år.


I forbindelse med manuel måleraflæsning og udskiftning af målere, har Vandværket konstateret, at en del vandmålere er placeret uhensigtsmæssigt i skabe, mellem skabselementer, bag hvidevarer og mange andre uheldige steder.

Vandværket vil i den forbindelse gøre opmærksom på Regulativ for Skrydstrup Vandværk afsnit 9.3:
 
”Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.”
 
Dette kan betyde at forbrugeren – for egen regning - er nødt til at etablere målerbrønd uden for huset.
Vandværket vil opfordre forbrugerne til, at der tages hensyn til målerplaceringen i forbindelse med indretning og ombygning. Tag evt. Vandværket med på råd inden skaden sker.

 

Takster

Du kan læse mere om vandværkets takster ved at klikke her.