PRINT SEND TIL EN VEN
Skrydstrup Vandværk

Aflæsning af Vandmålere.

Hver boligenheds vandmåler skal aflæses ved modtagelse af brev fra Vandværkernes EDB-Service (skrives VVE) om aflæsning og indberetning 2 gang årligt.

Aflæsningen foregår i samarbejde med VVE som fremsender aflæsningskort til alle forbrugere. Det er vigtigt at aflæsningen returneres rettidigt til VVE såfremt dette ikke sker vil der blive pålagt et gebyr (se takstblad). Aflæsningen vil kunne afleveres enten telefonisk, via Vandværkernes EDB-Service hjemmeside eller ved at returnere kortet til VVE påført den aflæste målerstand.

Såfremt aflæsningen ikke er modtaget rettidigt, vil man, som nævnt ovenfor, blive pålagt et rykkergebyr og der vil også foretages et skøn af det kommende års forbrug, hvis der ikke modtages en måler-aflæsning efter fremsendelse af rykker.

 

I forbindelse med måleraflæsning og udskiftning af målere, har Vandværket konstateret, at en del vandmålere er placeret uhensigtsmæssigt i skabe, mellem skabselementer, bag hvidevarer og mange andre uheldige steder.
Vandværket vil i den forbindelse gøre opmærksom på Regulativ for Skrydstrup Vandværk afsnit 9.3:
 
”Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.”
 
Dette kan betyde at forbrugeren – for egen regning - er nødt til at etablere målerbrønd uden for huset.
Vandværket vil opfordre forbrugerne til, at der tages hensyn til målerplaceringen i forbindelse med indretning og ombygning. Tag evt. Vandværket med på råd inden skaden sker.

 

Takster

Du kan læse mere om vandværkets takster ved at klikke her.